Azza Soliman

 

Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond tilldelar advokaten Azza Soliman 2021 års stipendium på 50.000 kronor 

Foto: Khalid Abdo

Azza Soliman är en egyptisk advokat och kvinnorättsaktivist. Hon är en av grundarna av Centre for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA) och Lawyers for Justice and Peace, två icke statsbundna organisationer som arbetar för kvinnors rättsliga ställning i Egypten. Hon har modet att diskutera och lyfta frågorna om våld mot kvinnor, hedersmord, könsstympning m.m. och vill i dialog med politiker och religiösa ledare anpassa den egyptiska rättsordningen till den i ett modernt, jämställt och rättvist samhälle.

 
Av stiftelsens stadgar framgår att stipendiet utdelas till personer som gör ”insatser i Anna Dahlbäcks anda” och som i sitt arbete för mänskliga rättigheter ”visat prov på betydande engagemang och civilkurage”. Azza Soliman uppfyller i högsta grad dessa kriterier.  Hon har trakasserats för sitt engagemang och sin verksamhet, anklagats för att vara spion och icke-patriot. Hon har belagts med utreseförbud och fått sina och sin advokatbyrås tillgångar frysta. Detta omöjliggör hennes personliga närvaro vid Stiftelsens stipendieutdelning. Denna kommer i år, om pandemin tillåter, att äga rum i Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10 i Stockholm den 10 september 2021.


Representanter från press och andra massmedier som önskar närvara vid ceremonin är hjärtligt välkomna men ombeds föranmäla sig hos Stiftelsens sekreterare Anna Massarsch (anna@massarsch.com).

2021 års stipendiat uppmärksammas på nätet:

Advokatsamfundet rapporterar om stipendiet till Azza Soliman.