Jurij Dimitrijev

 

Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond tilldelar historikern Jurij Dmitrijev 2020 års stipendium på 50.000 kronor 


Jurij Dmitrijev är 64 år, historiker, forskare och människorättsaktivist i Ryssland. Han har under närmare tre decennier lagt ner ett oerhört stort arbete på att lokalisera massgravar i ryska Karelen och genomsöka arkiven för att identifiera och dokumentera vilka människor som ligger i dessa gravar efter att ha mördats under Stalins terrorregim på 1930-talet.  Dmitrijevs kartläggning har resulterat i flera böcker med namnuppgifter på de likviderade. Det handlar om tusentals individer från många olika länder, en minoritet av dem är svenskar (de s.k. Kiruna-svenskarna). Under glasnost samarbetade Dmitrijev med de ryska myndigheterna men sedan några år motarbetas han av dessa. Han häktades 2016 för ett brott som av allt att döma var fabricerat, friades så småningom från dessa brottsmisstankar men häktades på nytt under en annan men lika suspekt brottsrubricering. Den ryska människorättsorganisationen Memorial och en rad kända kulturpersoner i Ryssland stöder honom. Trakasserierna eller förföljelserna mot Dmitrijev, som i grunden har att göra med en pågående historierevisionism, har alltmer kommit att uppmärksammas utomlands, bl.a. av Pen International och Amnesty International. I Sverige har hans fall varit uppe till diskussion i Riksdagen och på bokförlaget Ariel utkom häromåret den ryske författaren Sergej Lebedevs ”Fallet Jurij Dmitrijev” på svenska. Rättegång pågår för närvarande bakom lyckta dörrar. Utgången är oviss.  Dmitrijev kan dömas till mångårigt fängelsestraff, som i praktiken med tanke på hans ålder kan innebära dödsstraff.

 

Av stiftelsens stadgar framgår att stipendiet utdelas till personer som gör ”insatser i Anna Dahlbäcks anda” och som i sitt arbete för mänskliga rättigheter ”visat prov på betydande engagemang och civilkurage”. Jurij Dmitrijev uppfyller i högsta grad dessa kriterier. Drivkrafterna bakom hans arbete för att klarlägga vad som hänt dessa brottsoffer och rädda dem från glömskan är idealism och humanism.  Följande uttalande av Dmitrijev, som citerades i en tidningsartikel om honom 2017, talar ett tydligt språk: ”Jag gör det här för att jag måste. Varje människa har rätt till en grav dit de anhöriga kan gå. – – –  Människor utan historia är bara befolkning. Men de som kan sin historia – de är ett folk”. 

 

Stiftelsen anordnar varje år en ceremoni vid vilken årets stipendium utdelas. 2020 års ceremoni har ställts in med anledning av pandemin.

Foto: Wikimedia Commons

© 2016-2020 Stiftelsen Anna Dahlbäcks minnesfond.

Gåvor till Anna Dahlbäcks minnesfond tas tacksamt emot på stiftelsens konto i SEB med nr 5222-34 348 35
 
Kontakt: frågor besvaras av Anna Massarsch anna@massarsch.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now