top of page

STIPENDIET TILL ANNA DAHLBÄCKS MINNE 2018

Lottie Cunningham Wren

 

Lottie Cunningham Wren har tilldelats Stipendiet på 50.000 kronor till Anna Dahlbäcks minne 2018.

Motiveringen för 2018 års stipendium är:

Lottie Cunningham Wren arbetar för mänskliga rättigheter i Nicaragua, ett centralamerikanskt land med en historia av kolonisation, exploatering och inbördeskrig. Sedan tjugo år tillbaka fokuserar hon, själv tillhörig Miskitofolket, på de nicaraguanska urfolkens rätt till land, kultur och naturtillgångar, dvs. till sin existens.


   Lottie Cunningham Wren har grundat organisationen Center for Justice and Human Rights of the Atlantic Coast of Nicaragua (CEJUDHCAN), som ger röst åt dessa alltmer undanträngda urfolk. Organisationen försvarar urfolkens rätt till självbestämmande och autonomi över deras landområden. Och man har haft framgångar: det första rättsfallet i Nicaraguas historia om urfolks kollektiva rättigheter inleddes 1997, varvid Lottie Cunningham Wren spelade en nyckelroll, domen föll 2001 och var till urfolkens fördel. Efter ytterligare ett par år av intensivt arbete antog Nicaragua 2003 en ny lag om kollektiva markrättigheter för urfolken. CEJUDHCAN verkar för att lagstiftningen om urfolkens rättigheter ska följas genom att utbilda och stödja urbefolkningen och inte minst stärka kvinnornas röst. Men mycket återstår innan lagen har implementerats och förföljelserna från bosättare fortsätter.


   Lottie Cunningham Wrens utsatthet förstärks av att hon är kvinna och av att hon för kvinnors talan för deras inkludering i det politiska livet och mot genusbaserat våld. Trakasserierna och dödshoten har intensifierats de senaste åren och Interamerikanska MR-kommissionen utfärdade 2016 skyddsåtgärder för samtliga medlemmar i hennes organisation. Med enastående mod och utan att förtröttas fortsätter Lottie Cunningham Wren sitt angelägna arbete. Det svarar väl mot kraven i Stiftelsens stadgar att stipendiet ska delas ut ”till personer – företrädesvis advokater och jurister – som gör insatser i Anna Dahlbäcks anda för mänskliga rättigheter” och ”därmed visat prov på betydande engagemang och civilkurage”.

Lottie Cunningham Wren.JPG

Lottie Cunningham Wren kom till Stockholm den 7 september 2018 för att personligen ta emot stipendiet. 

Lottie Cunningham Wren har tilldelats Right Livelihood priset 2020 ("det alternativa nobelpriset"). 

Ta del av en artikel om Lottie Cunningham Wren skriven av Kurdo Baksi och publicerad i Feministiskt perspektiv den 25 september 2018.

Ta del av en artikel om Lottie Cunningham Wren akriven av Erik Halkjaer och publicerad i 

Amnesty press den 19 september 2018.

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 7 september 2018 i Medelhavsmuseets konferenslokal, Fredsgatan 2 i Stockholm. Lottie Cunningham Wren kunde själv delta i ceremonin, som leddes av advokat Reine Nelson.  Georg Andrén, generalsekreterare för Diakonia höll ett anförande, varefter stipendiaten samtalade om för henne aktuella MR-frågor med Carl Söderbergh, tidigare generalsekreterare vid svenska sektionen av Amnesty International.  Stipendiet överlämnades av ordförande Kerstin Dahlbäck och efter Lotties tacktal visades en dokumentär om Nicaragua.  

  

Operasångaren Samuel Jarrick framförde Evert Taubes Änglamark och Mikis Theodorakis En sång om frihet, ackompanjerad av pianisten och kormästaren vid Kungliga Operan Martin Virin som också spelade Wilhelm Stenhammars Fantasi i h-moll opus 11:1. Mingel i salongen.

​ 

bottom of page