top of page

STIFTELSENS STIPENDIUM

 


Främjande av stiftelsens ändamål skall i första hand ske genom att stiftelsen årligen delar ut stipendier till personer – företrädesvis advokater och jurister – som gör insatser i Anna Dahlbäcks anda för mänskliga rättigheter i Sverige eller utomlands och som i samband därmed visat prov på betydande engagemang och civilkurage. Dessa stipendier skall som regel, men inte ovillkorligen, utdelas varje år. Endast en stipendiat skall utses varje gång. Stipendiater utses av styrelsen efter nominering företagen av de organisationer och enskilda personer som styrelsen vänt sig till i detta syfte: till exempel Sveriges advokatsamfund, Amnesty International, Svenska Amnestyfonden, Advokater utan gränser, Avocats Sans Frontières, Civil Right Defenders, Läkare utan gränser, Minority Rights Group, Stiftelsen Expo, Diakonia, Röda korset, Sverige för UNHCR, UNHCR Nordiska länderna, Act Svenska kyrkan och Svenska FN-förbundet.


Hänsyn tas till om den föreslagna stipendiaten visat prov på oegennyttigt engagemang i arbetet för mänskliga rättigheter. Dessutom kan hänsyn tas till bidragets s.k. skyddsvärde, att det ger en utsatt person bistånd. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Stipendiet utdelas vid en ceremoni på eller i anslutning till Anna Dahlbäcks födelsedag den 10 september. Stipendiesummans storlek, tid, lokal och program fastställs av styrelsen inför varje tillfälle.

bottom of page