top of page

STIPENDIET TILL ANNA DAHLBÄCKS MINNE 2020

Jurij Dmitrijev

 

Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond tilldelar historikern Jurij Dmitrijev 2020 års stipendium på 50.000 kronor 


Yury_Alexeyevich_Dmitriev_(2007).jpg

Jurij Dmitrijev är 64 år, historiker, forskare och människorättsaktivist i Ryssland. Han har under närmare tre decennier lagt ner ett oerhört stort arbete på att lokalisera massgravar i ryska Karelen och genomsöka arkiven för att identifiera och dokumentera vilka människor som ligger i dessa gravar efter att ha mördats under Stalins terrorregim på 1930-talet.  Dmitrijevs kartläggning har resulterat i flera böcker med namnuppgifter på de likviderade. Det handlar om tusentals individer från många olika länder, en minoritet av dem är svenskar (de s.k. Kiruna-svenskarna). Under glasnost samarbetade Dmitrijev med de ryska myndigheterna men sedan några år motarbetas han av dessa. Han häktades 2016 för ett brott som av allt att döma var fabricerat, friades så småningom från dessa brottsmisstankar men häktades på nytt under en annan men lika suspekt brottsrubricering. Den ryska människorättsorganisationen Memorial och en rad kända kulturpersoner i Ryssland stöder honom. Trakasserierna eller förföljelserna mot Dmitrijev, som i grunden har att göra med en pågående historierevisionism, har alltmer kommit att uppmärksammas utomlands, bl.a. av Pen International och Amnesty International. I Sverige har hans fall varit uppe till diskussion i Riksdagen och på bokförlaget Ariel utkom häromåret den ryske författaren Sergej Lebedevs ”Fallet Jurij Dmitrijev” på svenska.

I sommar föll domen. Dmitrijev befanns skyldig på flera punkter, och dömdes till tre och ett halvt års frihetsberövande – ungefär lika lång tid som han suttit häktad. Han kommer att friges i november 2020 (skrivet i september 2020), om ingenting oförutsett händer. Båda sidor har överklagat, och redan den 16 september kommer rätten att inleda processen att bedöma överklagan.

 

Av stiftelsens stadgar framgår att stipendiet utdelas till personer som gör ”insatser i Anna Dahlbäcks anda” och som i sitt arbete för mänskliga rättigheter ”visat prov på betydande engagemang och civilkurage”. Jurij Dmitrijev uppfyller i högsta grad dessa kriterier. Drivkrafterna bakom hans arbete för att klarlägga vad som hänt dessa brottsoffer och rädda dem från glömskan är idealism och humanism.  Följande uttalande av Dmitrijev, som citerades i en tidningsartikel om honom 2017, talar ett tydligt språk: ”Jag gör det här för att jag måste. Varje människa har rätt till en grav dit de anhöriga kan gå. – – –  Människor utan historia är bara befolkning. Men de som kan sin historia – de är ett folk”. 

 

Stiftelsen anordnar varje år en ceremoni vid vilken årets stipendium utdelas. 2020 års ceremoni ställdes in med anledning av pandemin.

Foto: Wikimedia Commons

Utdelningen av 2020 års stipendium inställd 

Hela ceremonin fick istället framföras digitalt på grund av covid-19 pandemin och finns tillgänglig nedan.

I ett första inledande avsnitt talar advokat Kjell Bastling, ledamot i styrelsen för Anna Dahlbäcks Minnesfond om de personer som bidragit.

En hälsning från Jurij Dimitrijev läst av hans dotter Katerina Klodt (svensk text av Mikael Nydahl)

Kommentar av Stig Fredrikson, journalist, utrikeskorrespondent och författare. Inslaget är gjort av advokat Reine Nelson

Advokat Reine Nelsons intervju med journalisten, tidigare chefredaktören för Västerbotten-kuriren och författaren Olof Kleberg

Kommentar av Mikael Nydahl, förläggare och översättare från ryska. Se även

GOTLANDSSAMTAL - En skriftserie ägnad det fria ordets ställning i Ryssland

för ytterligare material om Jurij Dimitrijev.

En hälsning från Anatolij Razumov, kollega och god vän till Jurij Dimitrijev (svensk text av Mikael Nydahl)

En kommentar av Dmitrij Tsvibel, konsertpianist och god vän till Jurij Dimitrijev (svensk text av Mikael Nydahl)

Journalisten och utrikeskorrespondenten Bert Sundströms inslag i SVTs Rapport den 24 februari 2020 från Sandarmoch om fallet Jurij Dimitrijev.

Journalisten och författaren Kaa Eneberg, som under många år följt Jurij Dmitrijevs arbete, berättar med en personlig infallsvinkel om Dmitrijevs enastående forskningsarbete i ryska Karelen. 

SLUTET NÄRA FÖR FALLET JURIJ DMITRIEV

17 JULI, 2020

 

Efter många om och men ställs nu den ryske forskaren Jurij Dmitriev inför rätta. Efter sina avslöjanden om Stalins massmord i Karelen riskerar han upp till 15 år i fängelse.

Efter oräkneliga uppskov och politiska manövrar ställs den ryske forskaren Jurij Dmitriev, 64 år, den 22 juli, äntligen inför rätta i den karelska huvudstaden Petrozavodsk.
Rättegången har uppskjutits flera gånger men ännu ett uppskov väntas inte. Dmitriev har själv, med hänvisning till sin sviktande hälsa vädjat om en snar rättegång. Åklagaren har yrkat på 15 års fängelse för Dmitriev.
Det upprepade åtalet mot Dmitriev gäller formellt sexuella kränkningar av adoptivdottern Natalja, 13 år. Hela åtalet ses av olika experter som ett illa dolt svepskäl för hans avslöjanden under Stalintiden om oräkneliga människooffer, arkebuserade i de karelska skogarna.
Under de senaste 30 åren har han lett arbetet med att blottlägga åtminstone två stora gravfält i gränsterritoriet Karelen med några tiotusentals skjutna människor.
Dmitriev har nu tillbringat två och ett halvt år i den trånga arresten. Hans försvarare, advokaten Viktor Anufriev har också påtalat risken för spridningen av Coronaviruset, ett dystert faktum i stadens ökända fängelse.
Han beskylls för pedofili och kränkning av sin adoptivdotter Natalja, en anklagelse som han friats från med expertstöd av domstolen i Petrozavodsk. Nu har anklagelsen spätts på med paragrafer gällande grova kränkningar.
Mycket talar för att rättegången inte kommer att skjutas upp återigen. De starka krafterna bakom åtalet, med förgreningar i Kreml vill till varje pris undvika den oönskade uppmärksamhet Stalinterrorn årligen fått genom Dmitrievs arbete i Karelen.
I början av sitt arbete hade Dmitriev även visst politiskt stöd för de avslöjande grävningarna som engagerade olika grupper studenter, historiker och anhöriga. Men det senaste decenniet har varit kärvare. Hans gravfynd har skövlats och hans hem genomsökts, allt medan experter och hans sympatisörer tvingats hålla låg profil.
Ryska historieprofessorer i Petrozavodsk har med stöd av egna utgrävningar försökt bevisa att de avrättade i gravfälten är ryska offer för finska kulor under andra världskriget. Det s.k. avslöjandet har inte tagits på allvar, varken av finsk eller rysk expertis.
Första veckan i augusti har delegationer från en rad länder som Polen, Ukraina, Finland, på senare tid även Sverige, vallfärdat till gravfälten Sandarmoh och Krasnij Bor i mellersta Karelen för att hedra landsmän som på1930-talet lockades undan den växande arbetslösheten till arbete i sovjetstaten. 
Genom åren har Dmitrijs fall också samlat oräkneliga petitioner med vädjanden om hans frisläppande. De har undertecknats av internationella organisationer som Amnesty International, Europarådet och välrenommerade ryska och internationella experter och författare.
Formellt är Dmitriev ordförande för medborgarorganisationen Memorial i Karelen, som flitigt trakasseras av myndigheterna i republikerna. Dmitriev gett ut flera böcker med förteckningar på avrättade.
I dem hittar man sanningen om tiotusentals människor som av myndigheterna dokumenterats som normalt avlidna eller försvunna, men i själva verket avrättats av Stalintidens exekutionspatruller.
Många frågetecken kvarstår och det är svårt att spekulera om den väntande rättegången. Dmitrievs kollega och samarbetspartner Sergej Koltyrin, f.d. chef för ett museum i Medvedsogorsk dömdes ungefär av samma skäl som de Dmitriev skall konfronteras med till nio års straffarbete. Han hindrades från att anlita en advokat och dog i våras i fängelse.

bottom of page