top of page

STIPENDIET TILL ANNA DAHLBÄCKS MINNE 2019

Gaby Lasky

 

Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond tilldelar advokaten och människorättskämpen Gaby Lasky 2019 års stipendium på 50.000 kronor 


Den israeliska advokaten Gaby Lasky har under många år verkat för grundläggande demokratiska värden, främjat mänskliga rättigheter och bevakat lagstadgad rätt i konflikten mellan Israel och Palestina.  I sin yrkesutövning åtar hon sig kontroversiella fall och försvarar både palestinska och israeliska klienter med stor juridisk skicklighet. Hennes ansträngningar att stärka Israel i dess strävan att bli ett mer fredligt samhälle har lett till att hon utsatts för trakasserier och hot. 
     I enlighet med stadgarna för Anna Dahlbäcks Minnesfond belönas Gaby Lasky för sitt stora engagemang och civilkurage i arbetet för jämlikhet och rättvisa.
 

1000x1000.jpg

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 6 september 2019 i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Norra kyrkogata i Stockholm. Gaby Lasky deltog själv i ceremonin som leddes av advokat Reine Nelson. Said Mahmoudi, professor emeritus vid Stockholms universitet, gav i ett anförande synpunkter på Israel/Palestina-konflikten sedd i ljuset av mänskliga rättigheter och Bitte Hammargren, analytiker på Försvarets forskningsanstalt, samtalade med Gaby om hennes situation och arbete.  Stipendiet överlämnades av ordförande Kerstin Dahlbäck, varefter Gaby tackade. Richard Strauss Allerseelen opus 10:8 och J. Brahms Von ewiger Liebe opus 43:1 framfördes av operasångerskan Henriikka Gröndahl och pianisten och kormästaren vid Kungliga Operan, Martin Virin. Mikis Theodorakis En sång om frihet framfördes av operasångaren Samuel Jarrick och Martin Virin. J. Brahms av Am Strande opus 66:3 framfördes av Henriikka, Samuel och Martin varefter det blev mingel.

bottom of page