STIPENDIET TILL ANNA DAHLBÄCKS MINNE 2019

Gaby Lasky

 

Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond tilldelar advokaten och människorättskämpen Gaby Lasky 2019 års stipendium på 50.000 kronor 


Den israeliska advokaten Gaby Lasky har under många år verkat för grundläggande demokratiska värden, främjat mänskliga rättigheter och bevakat lagstadgad rätt i konflikten mellan Israel och Palestina.  I sin yrkesutövning åtar hon sig kontroversiella fall och försvarar både palestinska och israeliska klienter med stor juridisk skicklighet. Hennes ansträngningar att stärka Israel i dess strävan att bli ett mer fredligt samhälle har lett till att hon utsatts för trakasserier och hot. 
     I enlighet med stadgarna för Anna Dahlbäcks Minnesfond belönas Gaby Lasky för sitt stora engagemang och civilkurage i arbetet för jämlikhet och rättvisa.
 

1000x1000.jpg

Gaby Lasky kommer till Stockholm den 6 september 2019 för att personligen ta emot stipendiet.