STIFTELSEN

 


Stiftelsen främjar mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands. Stiftelsens definition av ”mänskliga rättigheter” ansluter sig till den i Europeiska konventionen 1950 angående de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
 

Stiftelsens styrelse har sedan år 2016 följande sammansättning: Kerstin Dahlbäck (ordförande), Kjell Bastling, Lars Dahlbäck, Josef Driving (suppleant), Toralf Hällen, Anna Massarsch (sekreterare), Reine Nelson, Madelaine Seidlitz, Alexander Tham och Emma Tham. Hedersledamot: Brita Grundin.

Stiftelsen har fått nomineringar från bland annat Diakonia, UNHCR Nordiska länderna, Röda korset, 
Act Svenska kyrkan, Svenska FN-förbundet och Advokatsamfundet.