top of page

STIFTELSEN

 


Stiftelsen främjar mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands. Stiftelsens definition av ”mänskliga rättigheter” ansluter sig till den i Europeiska konventionen 1950 angående de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Stiftelsen delar sedan år 2016 årligen ut ett stipendium om (f n) 50 000 SEK. Tidigare stipendiater framgår under rubriken stipendiet.

Stiftelsen har fått nomineringar från bland annat Diakonia, UNHCR Nordiska länderna, Röda korset, 
Act Svenska kyrkan, Svenska FN-förbundet och Advokatsamfundet.

 

bottom of page