top of page

STIPENDIET TILL ANNA DAHLBÄCKS MINNE 2021

Azza Soliman

 

Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond tilldelar advokaten Azza Soliman 2021 års stipendium på 50 000 kronor. 


Azza Soliman by Khalid Abdo.jpg

Azza Soliman är en egyptisk advokat och kvinnorättsaktivist. Hon är en av grundarna av Centre for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA) och Lawyers for Justice and Peace, två icke statsbundna organisationer som arbetar för kvinnors rättsliga ställning i Egypten. Hon har modet att diskutera och lyfta frågorna om våld mot kvinnor, hedersmord, könsstympning m.m. och vill i dialog med politiker och religiösa ledare anpassa den egyptiska rättsordningen till den i ett modernt, jämställt och rättvist samhälle.  


Av stiftelsens stadgar framgår att stipendiet utdelas till personer som gör ”insatser i Anna Dahlbäcks anda” och som i sitt arbete för mänskliga rättigheter ”visat prov på betydande engagemang och civilkurage”. Azza Soliman uppfyller i högsta grad dessa kriterier.  Hon har trakasserats för sitt engagemang och sin verksamhet, anklagats för att vara spion och icke-patriot. Hon har belagts med utreseförbud och fått sina och sin advokatbyrås tillgångar frysta. Detta omöjliggör hennes personliga närvaro vid Stiftelsens stipendieutdelning.

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 10 september 2021 i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Norra kyrkogata i Stockholm.  Azza Soliman kunde inte själv delta, då hon var belagd med reseförbud. Det hävdes dock någon dag före stipendieutdelningen men juridiska frågor kvarstod. Stipendiet mottogs i hennes ställe av hennes son Nadeem.

 

Advokat Kjell Bastling inledningstalade, Cecilia Uddén, Sveriges Radios mellanösternkorrespondent visade och kommenterade en längre videointervju som hon gjort med Azza Soliman inför ceremonin. Ordförande Kerstin Dahlbäck överlämnade stipendiet, varefter Nadeem läste upp Azzas tacktal.  Operasångaren Samuel Jarrick och pianisten och kormästaren vid Kungliga Operan Martin Virin framförde Richard Strauss Zueignung op 10:1, Mikis Theodorakis En sång om frihet och Clara Schumanns Romanze op 11:1. Mingel.

I Advokaten. Tidskrift för Sveriges advokatsamfund har stipendiet till Azza Soliman uppmärksammats tre gånger under 2021:
’Azza Soliman får svenskt stipendium’ i nr 3
’Azza Soliman prisad för civikurage’ i nr 7
’Vi behöver en ny tolkning av sharia’ Azza Soliman intervjuad av Ulrika Öster i nr 8.


Foto: Khalid Abdo

bottom of page