top of page

STIPENDIET TILL ANNA DAHLBÄCKS MINNE 2022

Yu Wensheng

 

Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond tilldelar advokaten Yu Wensheng 2022 års stipendium på 50 000 kronor 


Yu Wensheng.jpg

Foto: privat

Yu Wensheng är en kinesisk advokat som arbetar för mänskliga rättigheter. Han häktades 2018 och dömdes 2020 för subversiv verksamhet mot den kinesiska staten i en ”political persecution dressed up as a legal process”, enligt Nicholas Bequelin, chef för Amnesty Internationals avdelning Asia-Pacific. Yu Wensheng utsågs av Minnesfonden i januari i år till fondens stipendiat för 2022 och kontakt togs då med hans hustru Xu Yan. Uppgifter, som vi bedömer som säkra, ger vid handen att Yu för ett par veckor sedan, den 1 mars, släpptes ur fängelset och kunde, efter fyra år,  återförenas med sin hustru och son. Detta skedde efter det att EU 2020 fördömt domen och ett tiotal välkända människorättsgrupper som Chinese Human Rights Defenders, Lawyers for Lawyers, Human Rights Watch m.fl. krävt hans frigivning.

Av Stiftelsens stadgar framgår att stipendiet utdelas till personer som gör ”insatser i Anna Dahlbäcks anda” för mänskliga rättigheter och som därvid ”visat prov på betydande engagemang och civilkurage”. Yu Wensheng uppfyller med betydande marginal dessa kriterier. Redan 2014 blev han häktad för sitt stöd till Hong Kongs demokratirörelse ”gula paraplyerna” och förbjöds att utöva sitt yrke som advokat. Han har försvarat advokatkolleger, som råkat i svårigheter på grund av myndigheterna, och efterlyst konstitutionella reformer, för vilket han trakasserats, fått utstå tortyr och blivit nekad medicinsk vård i det fängelse, Nanjing prison, där han placerats drygt hundra mil från hemorten.

Utdelandet av stipendiet kommer att äga rum vid en ceremoni i Svenska Läkaresällskapets lokaler, Klara Östra kyrkogata 10 i Stockholm, den 9 september 2022. 
Då Yu Wensheng och hans hustru är belagda med reseförbud kommer annan person att representera honom.

 

Press och andra massmedier som önskar närvara vid ceremonin är hjärtligt välkomna men ombeds föranmäla sig hos Stiftelsens sekreterare Anna Massarsch (anna@massarsch.com).

bottom of page