top of page

STIPENDIET TILL ANNA DAHLBÄCKS MINNE 2023

Tetiana Pechonchyk

 

Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond tilldelar fil. dr Tetiana Pechonchyk 2023 års stipendium på 50 000 kronor 


Tetiana Pechonchyk.jpg

Foto: Ukranian Helsinki Human Rights Union

Fil. dr Tetiana Pechonchyk har inom ramen för sin organisation, Zmina Human Rights Information Centre, alltsedan Rysslands invadering av Krim 2014 energiskt och framgångsrikt dokumenterat ockupationsmaktens övergrepp och kränkningar samt den ödeläggelse kriget inneburit. Hennes tidiga insikt om vikten av att verifiera de brott mot människor och mänskligheten som Ryssland begått och begår i Ukraina kommer att vara av stor betydelse för den internationella domstol som snarast bör inrättas för att lagföra de ansvariga. Uppgiften att dokumentera brotten kräver många individuella insatser, oftast fysiskt och mentalt påfrestande. Vi innesluter alla dessa insatser i valet av Tetiana Pechonchyk som årets stipendiat. 

Minnesfondens stadgar och praxis innebär att fonden årligen utdelar ett stipendium till en person som ”gör insatser i Anna Dahlbäcks anda”, det vill säga engagerat och modigt verkar för mänskliga rättigheter. Detta år har styrelsen också tagit fasta på att Anna Dahlbäck i sitt humanjuridiska arbete var särskilt inriktad på krigsbrott och folkmord. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har oundvikligen kommit i fokus. Den mest basala mänskliga rättigheten är att få leva sitt liv. Kriget mot Ukraina utgör ett brott mot denna rättighet, ett brott som dessutom inbegriper en rad lagöverträdelser som tortyr och våldtäkt inklusive överträdelser av de speciella lagar som gäller i krig.

Utdelandet av stipendiet till Tetiana Pechonchyk kommer att äga rum vid en ceremoni i Svenska Läkaresällskapets lokaler, Klara Östra kyrkogata 10 i Stockholm, den 8 september 2023. 

 

Press och andra massmedier som önskar närvara vid ceremonin är hjärtligt välkomna men ombeds föranmäla sig hos Stiftelsens sekreterare Anna Massarsch (anna@massarsch.com).

bottom of page