top of page

STIPENDIET TILL ANNA DAHLBÄCKS MINNE 2023

Tetiana Pechonchyk

 

Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond tilldelar fil. dr Tetiana Pechonchyk 2023 års stipendium på 50 000 kronor 


Tetiana Pechonchyk.jpg

Foto: Ukranian Helsinki Human Rights Union

Fil. dr Tetiana Pechonchyk har inom ramen för sin organisation, Zmina Human Rights Information Centre, alltsedan Rysslands invadering av Krim 2014 energiskt och framgångsrikt dokumenterat ockupationsmaktens övergrepp och kränkningar samt den ödeläggelse kriget inneburit. Hennes tidiga insikt om vikten av att verifiera de brott mot människor och mänskligheten som Ryssland begått och begår i Ukraina kommer att vara av stor betydelse för den internationella domstol som snarast bör inrättas för att lagföra de ansvariga. Uppgiften att dokumentera brotten kräver många individuella insatser, oftast fysiskt och mentalt påfrestande. Vi innesluter alla dessa insatser i valet av Tetiana Pechonchyk som årets stipendiat. 

Minnesfondens stadgar och praxis innebär att fonden årligen utdelar ett stipendium till en person som ”gör insatser i Anna Dahlbäcks anda”, det vill säga engagerat och modigt verkar för mänskliga rättigheter. Detta år har styrelsen också tagit fasta på att Anna Dahlbäck i sitt humanjuridiska arbete var särskilt inriktad på krigsbrott och folkmord. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har oundvikligen kommit i fokus. Den mest basala mänskliga rättigheten är att få leva sitt liv. Kriget mot Ukraina utgör ett brott mot denna rättighet, ett brott som dessutom inbegriper en rad lagöverträdelser som tortyr och våldtäkt inklusive överträdelser av de speciella lagar som gäller i krig.

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 8 september 2023 i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Norra Kyrkogata i Stockholm. Tetiana Pechonchyk deltog själv i ceremonin som leddes av advokat Kjell Bastling. Hans välkomsttal återges nedan.

Stipendiet överlämnades av ordföranden, Kerstin Dahlbäck, och Tetiana Pechonchyk tackade och talade om sin verksamhet.

Ett samtal om krigs- och folkrättsbrott fördes mellan Tetiana Pechonchyk, kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Reena Devgun och Kjell Bastling.

 

Författaren och historikern Jörgen Hedman berättade under rubriken ”Gammalsvenskby i Ukraina – en svensk folkspillra i det ryska anfallskrigets skugga” om svenskbybornas säregna öde från 1700-talet fram till idag.

Operasångarna Henriikka Gröndahl och Samuel Jarrick framförde Henry Purcells ”Let us wander”, Henriikka Gröndahl också Antonin Dvoráks ”Sången till månen” (ur Rusalka) och Samuel Jarrick sjöng traditionsenligt Mikis Theodorakis ”En sång om frihet”;  de båda sångarna ackompanjerades av pianisten och kormästaren vid Kungliga operan Martin Virin. Denne spelade

avslutningsvis den ukrainske kompositören Borys Ljatosjynskyjs ”Andante sostenuto” (ur Tre preludier, opus 38).

Kjell Bastlings välkomsttal

 

Varmt välkomna till 2023 års stipendieutdelning i Anna Dahlbäcks minnesfond och ett särskilt varmt välkommen till årets stipendiat, Tetiana Pechonchyk.

Stipendiet utdelades första gången 2016 och vi har därmed glädjen att välkomna Tetiana som vår åttonde stipendiat. Vid ett antal tidigare tillfällen har vissa stipendiater inte fått möjlighet, närmast av politiska skäl, att fysiskt närvara vid stipendieutdelningen, varför det är extra roligt att vi nu har Tetiana hos oss här idag.

Snart 20 månader, dryga ett och ett halvt år, har passerat sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av ett fredligt demokratiskt Ukraina.

Den som inte har upplevt krigets fasor kan inte till fullo föreställa sig vad detta innebär och har inneburit för människorna i Ukraina. Det sägs att ett stort krig lever kvar i människors minne i tre generationer, kanske längre än så. Kriget i Ukraina utgör ett brott mot den mest basala mänskliga rättigheten, att få leva sitt liv. ( eu stadgan artikel 2, var och en har rätt till liv.)

Rysslands krig i Ukraina är brutalt och mängder av krigsbrott har noterats, såsom sexuella övergrepp, tortyr, deportationer, plundring, avrättningar av civilbefolkning, bombning av sjukhus, bostäder och andra civila inrättningar samt överträdelse av de speciella lagar som gäller i krig. Listan på brott blir längre för varje dag. Att kräva juridiskt ansvar för detta, kopplat till internationella brottmålsdomstolen, är en självklarhet.

I all grymhet och förstörelse finns det dock hjältar som med risk för eget liv agerar för att på olika sätt hjälpa andra och dokumentera alla grymheter.

 

Tetiana Pechonchyk är en sådan person.

I minnesfondens stadgar anges att fonden årligen utdelar ett stipendium till en person som gör insatser i Anna Dahlbäcks anda för mänskliga rättigheter och därmed visat prov på betydande engagemang och civilkurage.

                                                                      

Inom ramen för sin organisation, Zmina human rights information center, har Tetiana och hennes medarbetare alltsedan Rysslands invadering av Krim 2014 energiskt och framgångsrikt dokumenterat ryska kränkningar och förföljelse i de ockuperade områdena. Tetiana bildade Zmina 2012 och är dess ordförande sedan dess.  Zmina är en privat organisation som initialt arbetade för yttrandefrihet, mot diskriminering och tortyr och verkade för arbetet för mänskliga rättigheter.

Från Tetianas cv kan jag bl.a. nämna att hon tagit examen från Taras Shevchenko National university of Kiev, att hon studerat vid Harvard university 2006, vid Ukrainian school of political studies 2008 och vid Mohyla school of journalism 2011. 2010 försvarade hon en avhandling med titeln ”Begreppet yttrandefrihet i modern ukrainsk massmediekurs vid University of Kiev. 2007–2011 arbetade hon som redaktör för specialprojektet för mänskliga rättigheter och sedan 2012 som övervakare av den nationella förebyggande mekanismen mot tortyr och misshandel i Ukraina. Sedan 2016 är Tetiana medlem av kommissionen för journalistisk etik. 2021 blev hon medlem i styrelsen för organisationen Dejure skapad för att främja rättsstatsprincipen och reformer av rättvisa i Ukraina. År 2001 blev hon rankad bland de 100 mest inflytelserika kvinnorna i Ukraina enligt tidningen Focus.

Från och med Rysslands fullskaliga invasion den 24 februari 2022 påbörjade hon arbetet med att dokumentera krigsbrott och den ödeläggelse som kriget inneburit.  Detta i syfte att lagföra direkta förövare/gärningsmän, deras överordnade och ledningen för den ryska federationen som beslutade om och inledde detta krig.

Tetiana har tidigt insett vikten av att verifiera de brott mot människor och mänskligheten som Ryssland begått och begår i Ukraina. Hennes arbete kommer att vara av stor betydelse för den internationella brottmålsdomstol och tribunal för aggressionsbrottet, som snarast bör inrättas för att lagföra de ansvariga. Ryssland är nämligen inte medlem i internationella brottmålsdomstolen, ICC. 

Att dokumentera brotten kräver många tunga individuella insatser, alla fysiskt och psykiskt påfrestande, vilket således speglar och speglat Tetianas outtröttliga arbete.

Brott mot människor begås varje dag i Ukraina och likaså brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är därför så viktigt och stort att det finns människor som med risk för egen säkerhet, vågar stå upp och som i detta fall dokumentera vad som dagligen sker. Det är därför så viktigt att vi håller fram, värdesätter och hyllar en sådan person som Tetiana Pechonchyk. Vår förhoppning, även med detta stipendium, är dessutom att nå ut till en vidare krets och informera om att vi ger vårt fulla stöd för Tetianas arbete.

        

Vår förhoppning är också att internationell uppmärksamhet ska påverka hennes situation positivt samt även gjuta mod i andra människor och olika organisationer att verka för att hjälpa andra människor på olika sätt.

Vi är stolta över att få överlämna Anna Dahlbäcks minnesfonds stipendium till Tetiana.

bottom of page