top of page

IN MEMORIAM

Brita Grundin

Vår hedersledamot Brita Grundin har avlidit i hög ålder. Uppväxten i Helsingfors och Åbo under andra världskriget gav henne erfarenheter av krig och flykt undan krig, som bildade en personlig fond till hennes hängivna arbete för mänskliga rättigheter. Detta var framför allt knutet till organisationen Amnesty, inte för inte kallades hon i vänkretsen för ”Mrs Amnesty”.  Britas kunskaper när det gällde mänskliga rättigheter, inte minst kopplat till dödsstraff och tortyrförbud, var imponerande och hon var en mycket uppskattad föreläsare och ett stort stöd för både medlemmar och anställda inom Amnesty. För Anna var hon något av en mentor, hon fångade upp Annas empati för de hemsökta i världen, men de delade också intresset för teater, dans och musik.

Brita Grundin.jpg

Foto: Amnesty Press

bottom of page